רוק בונד - מרק אמריקאי

AC-100

צבע טיח

נירוקריל 2000

היפרסיד