סולם עץ רב מקצועי תקני חגית

סולם עץ תקני חגית

יריעות פוליפז מסוג SBS